Relacje inwestorskie

Dane firmy

AWB BUBOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
ul. LEGNICKA 46A
53-674 WROCŁAW
DOLNOŚLĄSKIE

KRS 0000519660
NIP 8992754337
Regon 022425946

Kapitał zakładowy 500 000,00 ZŁ
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Komunikaty dla akcjonariuszy

Data

Nazwa

Temat komunikatu

Treść komunikatu

30.09.2020

Ogłoszenie

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

załącznik – zgoda

03.09.2020

Ogłoszenie

Informacja o nawiązaniu współpracy

23.06.2020

Ogłoszenie

Informacje o wyborze podmiotu

Grupa Kapitałowa AWM Budownictwo S.A

logo awm budownictwo
awm_development
4 corner logo