Projekty zrealizowane

Budowa 8-oddziałowego Przedszkola - przy al gen. józefa hallera 77a

Zamawiający: Gmina Wrocław działająca poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin Realizacji: lipiec 2023

Zakres prac: Budowa 8-oddziałowego Przedszkola przy al. Gen. Józefa Hallera 77a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

budowa budynku wielorodzinnego - ul drukarska we Wrocławiu

Zamawiający:OKRE Drukarska Sp. z o.o.

Termin Realizacji: 2023/2024

Zakres prac: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i parkingiem podziemnym

budowa budynków mieszkalnych „sady nad zieloną” WE WROCŁAWIU - BUDYNKi WIELORODZINNe

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji:  maj 2022

Zakres prac: Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi wraz z zagospodarowaniem ternu oraz infrastrukturą techniczną tj. chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i dla rowerów. Inwestycja zlokalizowana jest  w rejonie ul Blizanowickiej (Księże Wielkie) we Wrocławiu.

Rozbudowa, przebudowa i remont wilii - ul. krzycka 29 we wrocławiu.

Zamawiający: Gmina Wrocław działająca poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin Realizacji: 2021 rok

Zakres prac: Kompleksowy remont, przebudowa i rozbudowa willi dla potrzeb nowych funkcji z dostosowaniem budynku i przyległego terenu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W tym: remont istniejącego garażu w zakresie niezbędnym do dalszej adaptacji przez Użytkownika,  zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, zakup i montaż wyposażenia obiektu oraz renowacja istniejących m
ebli w obiekcie. 

budowa zespołu szkolno-przedszkolnego - ul. asfaltowa 6 we wrocławiu

Inwestor: Gmina Wrocław działająca poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin realizacji:  2021-2023

Zakres prac: Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z blokiem sportowym, 8 oddziałowym przedszkolem, węzłem żywienia wraz z zagospodarowaniem terenu z zielenią, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami na działkę z ul. Asfaltowej

Budowa "mist house" - budynek mieszkalny wielorodzinny - ul. mglista we wrocławiu

Inwestor: Develia S.A.

Termin realizacji:  2023

Zakres prac: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, ul. Mglista

budowa budynku wielorodzinnego - ul. mikołaja reja we wrocławiu

Inwestor: Develia S.A.

Termin realizacji:  2023

Zakres prac: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami na parterze, dwupoziomowym garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu.

CAL Centrum aktywności lokalnej we wrocławiu ul. Suwalska

Zamawiający: Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin realizacji: 2021

Wartość kontraktu:  około 4 mln zł

Zakres prac: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej CAL Maślice przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

budowa inkubatora przedsiebiorczości e-sportu

Zamawiający: Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu

Termin realizacji: 2021

Wartość kontraktu:  około 10 mln zł

Zakres prac:  Budowa budynku usługowego (biurowego) – inkubatora e-sportu wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, poddziałania 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT-WrOF Schemat 1.3.2.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. I. Prądzyńskiego 25 we wrocławiu

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Termin Realizacji: 2020 rok

Wartość kontraktu: ponad 1,5 mln złotych

Zakres prac: Remont elewacji frontowej, dachu, piwnicy, klatki schodowej, stropu. Wykonanie wentylacji, nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych: adm, domofonowej, montaż instalacji AZART-SAT.

zespół budynków mieszkalnych "cztery pory roku" we wrocławiu - budynek wielorodzinny j15, J16, J17, J18

Zamawiający: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2020/2021 roku

Wartość kontraktu: około 75,5 mln złotych

Zakres prac: podzielona na dwa etapy realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych  J15, J16, J17, J18 z garażami podziemnymi wbudowanymi wraz z zagospodarowaniem ternu oraz infrastrukturą techniczną we Wrocławiu.

adaptacja budynku dolnośąskiego urzędu wojewódzkiego we wrocławiu przy ul. ładnej na potrzeby archiwum zakładowego

Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Termin realizacji: 2020 roku

Wartość kontraktu: około 3 mln złotych

Zakres prac: Wymurowanie nowych ścianek działowych. Montaż stolarki drzwiowej, instalacji wentylacji, Co, instalacji elektrycznej, PPoż, Montaż szyn dla regałów przesuwnych, instalacji solarnej, Wykonanie nowych posadzek  oraz remont schodów.

budynki mieszkalne "akacjowy zakątek" we wrocławiu ul. ubocze

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: wrzesień 2020

Wartość kontraktu: ponad 16 mln zł

Zakres prac: Realizacja czterech trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody i oświetlenia zewnętrznego przy ul. Ubocze we Wrocławiu. 

remont budynku mieszkalnego przy ul. kościuszki 175 we wrocławiu

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Termin Realizacji: 2020 rok

Wartość kontraktu: ponad 1,5 mln złotych

Zakres prac: Remont elewacji frontowej, klatki schodowej, dachu/poddasza, piwnicy, stropu poddasza, terenów zewnętrznych, nawierzchni bramy przejazdowej, opaski schodów zewnętrznych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach, nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych i gazu, nowych przyłączy sanitarnych: zimnej wody i kanalizacji. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wlz, adm, domofonowej, anteny zbiorczej AZART.

budynki mieszkalne browary wrocławskie - bp3, bp4

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2019 –  2020

Wartość kontraktu: ponad 34 mln zł

Zakres prac: Realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych BP3, BP4 z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Jedności Narodowej 196-220 we Wrocławiu obejmuje budynki BP1 i BP2. Inwestycja powstaje przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu. Browary Wrocławskie to multifunkcyjny kompleks urbanistyczny w sercu Wrocławia – wszystko, co potrzebne do wygodnego życia znajdziesz na miejscu. Projekt w duchu idei mix-used, co  oznacza, że znajdą się tu mieszkania, lokale handlowe, kulturalne i biurowe. Na terenie osiedla znajdować będzie się klub fitness, osiedlowy klub mieszkańca. Budynki posiadać będą łącznie 164 komfortowe mieszkania.

remont i przebudowa budynku uniwersyteckiego szpitala klinicznego

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Termin realizacji: sierpień 2020 rok 

Wartość kontraktu: około 2,2 mln złotych

Zakres prac: Przebudowa i remont części budynku D, oddziału i poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami i Pracowni Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wyb. L. Pasteura 4 wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudową instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i medycznych.

„Czwarty Wymiar” Nowa Wuwa ul. Luterbacha

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji:  luty 2020

Wartość kontraktu: ponad 20 mln zł

Zakres prac: Realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

tbs oława przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków stajni i ujeżdzalni

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o.

Termin realizacji: 2020

Wartość kontraktu: około 6 mln zł

Zakres prac: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z instalacjami wewnętrznymi z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja 18 – etap III mieszkalny

Przystosowanie infrastruktury budynku przy ul. Tytusa Chałubińskiego 1A

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Termin realizacji: 2020

Wartość kontraktu:  ponad 1 mln zł

Zakres prac: Przystosowanie byłego Oddziału Anestezjologi i Intensywnej terapii celem przekształcenia w szpitalny oddział zakaźny dla potrzeb utworzenia  czternastu stanowisk do mechanicznej wentylacji pacjentów na potrzeby zwalczania SARS-CoV-2, wykonanie zasilania rezerwowego oraz remont wentylacji budynku.

 

remont i przebudowa budynku przy ul. mierniczej 24 we wrocławiu

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego

Termin Realizacji: 2019-2020 rok 

Wartość kontraktu: ponad 3,5 mln złotych

Zakres prac: Remont dachu, strychu, klatki schodowej, piwnic, elewacji. Uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach. Przebudowa struktury przestrzennej lokali mieszkalnych związanych z budową łazienek. Wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku. Remont i przebudowa instalacji elektrycznych. Remont i przebudowa  instalacji sanitarnych w tym zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana i wykonanie nowych pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przebudowę instalacji gazowej. Wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego. Wykonanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych

Browary Wrocławskie Budynki mieszkalne BP1 BP2

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2018 – styczeń 2019

Wartość kontraktu: ponad 24 mln zł

Zakres prac: Realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych BP1, BP2 z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Jedności Narodowej 196-220 we Wrocławiu.. We wnętrzach Nowej Beczkowni, czy Formierni znajdą się kompaktowe kawalerki i ustawne mieszkania. Na terenie osiedla znajdować będzie się klub fitness, osiedlowy klub mieszkańca. Budynki posiadać będą łącznie 146 komfortowe mieszkania.

Zespół budynków mieszkalnych „Cztery Pory Roku” we Wrocławiu J14

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2018-2019

Wartość kontraktu: ponad  11 mln zł

Zakres prac: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną „Cztery Pory Roku” obejmuje budynki  J14

Kamienica przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 60, 66, 68, 70 we Wrocławiu

Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu

Termin Realizacji: 2018

Zakres Prac:  wykonanie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego, zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu”

Kamienica przy ul. Mierniczej 15 we Wrocławiu

Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu

Termin Realizacji: 02.2019

Wartość kontraktu: ponad  3 mln zł

Zakres Prac: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy Mierniczej we Wrocławiu.

Zespół budynków mieszkalnych „Księżno” we Wrocławiu- etap II, bud. P5-P7

Inwestor: Archicom sp. z o.o. –  Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2017 – 2018

Wartość kontraktu: ponad 33 mln zł

Zakres prac: Kompleksowa realizacja inwestycji „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych P5, P6, P7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu „Księżno- faza II”. W budynkach P5 – P6 znajdować się będzie łącznie 210 mieszkań. Inwestycja powstaje przy ulicy Opolskiej we Wrocławiu. Zamysłem inwestora było stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i przede wszystkim bezpiecznego miejsca. Na terenie osiedla znajdować się będą liczne obiekty małej architektury, których celem będzie min. oddzielenie strefy ogólnodostępnej na osiedlu od tych do których dostęp będą mieli jedynie mieszkańcy. Teren inwestycji będzie ogrodzony, a wjazd oddzielony szlabanem. Dodatkowym elementem wspomagającym jest monitoring obejmujący teren osiedla.

Łączna powierzchnia użytkowa bud. P1 – P7 to 26 595,47 m2. Pod budynkami zaprojektowano dwa niezależne parkingi podziemne dla samochodów osobowych. Pozostałe miejsca postojowe na terenie, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Budynki mieszkaniowe „Na Ustroniu – etap II” we Wrocławiu

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2017 – 2018

Wartość kontraktu: ponad 17 mln zł

Zakres prac: Kompleksowa realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych B3, B4, B5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Byczyńskiej we Wrocławiu. Budynki mieszkalne o trzech kondygnacjach nadziemnych. Bryła budynku delikatnie rzeźbiona. Łącznie w budynkach B3 – B5 znajdują się 124 mieszkania. Powierzchnia użytkowa budynków B3 – B5 wynosi 6236,2 m2, a powierzchnia zabudowy 2879 m2.

Całość inwestycji obejmuje 5 kameralnych budynków otoczonych licznymi terenami zielonymi. Wybierać można spośród dwu-, trzy- i czteropokojowych układów, z ogródkami lub balkonami. Zamysłem Inwestora było stworzenie miejsca dla osób ceniących sobie mieszkanie w spokojnej okolicy z jednoczesną  możliwością sprawnego dojazdu.

Hala produkcyjna w Szymanowie

Zamawiający: Firma Produkcyjno – Usługowa Mieczysław Kruszelnicki

Termin realizacji: 2017 – 2018

Zakres prac: Przebudowa wraz z rozbudową budynku magazynowego o dodatkowe zaplecze biurowo – socjalne.

Budynek biurowo-usługowy „Clubhouse” we Wrocławiu

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2016 – 2017

Wartość kontraktu: ponad 7 mln zł

Zakres prac: Budowa budynku usługowego oraz zagospodarowanie terenu obejmujące chodniki, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i rowerów, plac z miejscem na gromadzenie odpadów, małą architekturę i oświetlenie terenu. Clubhouse to nowoczesny biurowiec położony na Krzykach w prestiżowym sąsiedztwie apartamentów „Ogrody Hallera”. Obiekt wyróżniać się będzie reprezentacyjną architekturą z zastosowaniem nowoczesnej technologii, przy jednoczesnym efektywnym i ekonomicznym wykorzystaniu powierzchni. Zróżnicowana powierzchnia lokali usługowych (od 150 m2 do 375 m2) pozwala na szereg możliwości ich zagospodarowania min. jako sklepy, restauracje, drobne usługi a także gabinety lekarskie czy biura. Budynek trzykondygnacyjny. Na parterze zaprojektowano 2 lokale usługowe dostępne z poz. terenu oraz dodatkowo z klatki schodowej, natomiast na 1 i 2 piętrze zaprojektowano lokale usługowe dostępne z klatki schodowej. Parter budynku przeznaczony jest dla 60 osób, natomiast 1 i 2 piętro dla 50 osób na każdej kondygnacji. Projekt Ogrodów Hallera, którego biurowiec jest częścią, zyskał tytuł Najlepszej Inwestycji w Polsce wg. PZFD.

Zespół budynków mieszkalnych „Księżno” we Wrocławiu- etap I, bud. P1-P4

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2016 – 2017

Wartość kontraktu: ponad 30 mln zł

Zakres prac: Kompleksowa realizacja inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną „Księżno – faza I” obejmuje budynki P1, P2, P3, P4. Inwestycja powstaje przy ul. Opolskiej we Wrocławiu. Zamysłem inwestora jest stworzenie nowoczesnego osiedla dobrze skomunikowanego z Centrum. Na terenie osiedla znajdować będzie się klub fitness, osiedlowy klub mieszkańca a także plac rekreacyjny do gry w piłkę. Budynki P1 – P4 posiadać będą łącznie 172 komfortowe mieszkania 2, 3 oraz 4 – pokojowe.

Hala produkcyjno – magazynowa wraz z budynkiem socjalnym w Psarach

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Lechpol” Lech Modzelewski

Termin realizacji: 2017

Wartość kontraktu: ponad 2 mln zł

Zakres prac: Dokończenie realizacji hali produkcyjno – magazynowej wraz z budynkiem biurowo socjalnym w Psarach. Część produkcyjno – magazynową zaprojektowano jako jednonawową halę, wewnątrz której wydzielono część produkcyjno – magazynową oraz pomieszczenie pomiarowe. W sąsiedztwie znajduje się część biurowo – socjalna, zaprojektowana na rzucie prostokąta. Część socjalno –biurowa dwukondygnacyjna (niepodpiwniczona), o powierzchni użytkowej 261,16 m2. Powierzchnia użytkowa hali wynosi 556,51 m2.

Budowa budynku usługowego we Wrocławiu

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”

Termin realizacji: 2016 – 2017

Zakres prac: Przedmiotem realizacji jest budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami sieci ciepłowniczej (z wyłączeniem wykonania węzła cieplnego) i kanalizacji deszczowej, we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 52.

Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami Centrum Odzysku w Bielawie

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski

Termin realizacji: 2015

Wartość kontraktu: ponad 3,5 mln zł

Zakres prac: Kompostownia – Rozbudowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające degradacji, w tym budowa stawu odciekowego, tuneli kompostowych, płyty kompostowania, sieci ociekowej, sieci zraszającej pryzmy, kanalizacji deszczowej czystej.

Zespół budynków mieszkalnych „Ogrody Hallera” budynki C1, C2, C3

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja  Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2014 – 2015

Wartość kontraktu: ponad 20 mln zł

Zakres prac:  Zakres prac obejmował kompleksową realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ogrody Hallera IV etap” – Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi C1 i C3 oraz garażami w parterze w budynku C2 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  przy ul. Gen. Józefa Hallera we Wrocławiu. Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej w budynkach C1 oraz C3. We wszystkich budynkach znajduje się łącznie 129 mieszkań. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 2977,5 m2. W budynkach znajduje się 78 miejsc postojowych. Lokalizacja inwestycji dogodna dla osób ceniących sobie zdrowy tryb życia, ponieważ w najbliższym otoczeniu osiedla znajduje się wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Urząd Marszałkowski

Zamawiający: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Termin realizacji: 2016

Zakres prac: Remont strefy wejściowej w zakresie schodów zewnętrznych przy wejściu głównym.

Zespół budynków mieszkalnych „Blue Park” we Wrocławiu przy ul. Maślickiej

Inwestor: Midas Group sp. z o.o.

Termin realizacji: 2015 – 2017

Wartość kontraktu: ponad 11 mln

Zakres prac: Kompleksowa realizacja inwestycji  „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu”. Budynek trzykondygnacyjny usługowo – mieszkalny z antresolami w poddaszu, o powierzchni całkowitej 5901,27 m2. Obiekt został podzielony na 4 segmenty. Na powierzchni kondygnacji parteru segmentu A i B znajduje się 11 lokali usługowych, a na kolejnych kondygnacjach znajdują się 24 lokale mieszkalne, w segmencie C i D jest 27 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni od 29,79 m2 do 88,45 m2. Zespół budynków wyposażony jest w dwa wydzielone kompleksy parkingowe. Dodatkowo obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Usytuowanie budynków pozwala na zapewnienie dobrego oświetlenia wszystkich pomieszczeń wewnątrz obiektu, a liczne tereny zielone wokół inwestycji zwiększają jej atrakcyjność.

Budowa Konstrukcji Wsporczej Ekspozycji Elementów Fasad

Inwestor: Grupa Schneider Systemy Budowlane sp. z o.o.

Termin realizacji: 2016

Wartość kontraktu:  ponad 1 mln zł

Zakres prac: Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z nadzorem autorskim oraz budowa konstrukcji wsporczej ekspozycji elementów fasad dla „Newfoundland” i wykonanie drogi wewnętrznej 870 m2, na terenie zakładu – Grupa  Schneider – Systemy budowlane Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Rozbudowa budynku socjalno – biurowego w Bielawie

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski

Termin realizacji: 2015 – 2016

Zakres prac: Rozbudowa budynku socjalno – biurowego wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją.

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mierniczej 18 we Wrocławiu

dodano: 29.02.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego

Termin Realizacji: 2019-2020 rok

Zakres prac:  Remont dachu, strychu, klatki schodowej, piwnic, elewacji. Uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach. Przebudowa struktury przestrzennej lokali mieszkalnych związanych z budową łazienek. Wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku. Remont i przebudowa instalacji elektrycznych. Remont i przebudowa  instalacji sanitarnych w tym zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana i wykonanie nowych pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przebudowę instalacji gazowej. Wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego. Wykonanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.