Zarządzanie projektami

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania projektami budowlanymi, skrojone na potrzeby konkretnego projektu, zależnie od jego złożoności i zakresu.

Nasi inżynierowie budowlani i personel nadzorujący są ekspertami w monitorowaniu jakości prac budowlanych i przygotowywaniu towarzyszącej im dokumentacji.

Oferujemy swoje usługi w zakresie:

  • organizacji i przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawców poszczególnych robót
  • opracowania i nadzoru nad realizacją harmonogramu inwestycji
  • przeprowadzenia czynności niezbędnych do zawarcia umów
  • nadzoru nad realizacją inwestycji
  • zarządzania dokumentacją projektową obiektu
  • kompleksowego raportowania na każdym etapie inwestycji
  • rozliczenia końcowego inwestycji