Biuro Zarządu

AWM Budownictwo S.A.
ul. Legnicka 46A
53-674 Wrocław

Małgorzata Jankowska
tel: 600 920 033
e-mail: biuro@awmbudownictwo.pl

Adres Rejestrowy

ul. Legnicka 46A
53-674 Wrocław

NIP: 899 27 54 337
REGON: 022425946
KRS: 0000519660

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 zł, opłacony w wysokości 500 000,00 zł

Dział Księgowości:

Dorota Fit – Główna Księgowa
email: dorota.fit@awmbudownictwo.pl
tel: 607 779 051

Renata Kuśmierek – Księgowa 882 485 759
Alina Srokowska  – Księgowa 660 619 989
Agnieszka Urysz – Księgowa 660 619 989

e-mail: ksiegowosc@awmbudownictwo.pl