Aktualności

Przedszkole

Budowa energooszczędnego przedszkola w twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu

dodano: 09.03.2023

Inwestor: Gmina Twardogóra.

Termin realizacji:  04.2024

Zakres prac: Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I. Powstanie obiekt przystosowany dla 6 oddziałów (z docelowych 12) wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Zaprojektowano w nim przestronne sale dydaktyczne, kuchnie z zapleczem i magazynami, stołówkę, część administracyjną, zaplecze sanitarne, oraz salę wielofunkcyjną o charakterze auli i sali gimnastycznej. 

Cynamonowa 1

budowa Zespołu szkolno-przedszkolnego WE WROCŁAWIU - przy ul Cynamonowej

dodano: 10.02.2020

Inwestor: Gmina Wrocław działająca poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin realizacji:  maj 2024

Zakres prac: Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej 40 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 

develia_wroclaw_mist_house_1_6

Budowa "mist house" - budynek mieszkalny wielorodzinny - ul. mglista we wrocławiu

dodano: 10.02.2020

Inwestor: Develia S.A.

Termin realizacji:  2022

Zakres prac: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, ul. Mglista

Zespół budynków mieszkalnych - ul. A. Vespucciego we Wrocławiu, budynki M24, M25a, M25b, M26

dodano: 10.02.2020

Inwestor: Archicom Sp. z o.o.

Termin realizacji:  2021-2023

Zakres prac: Zakres prac: Budowa budynków mieszkalnych M24, M25a, M25b, M26 z wbudowanymi garażami podziemnymi, naziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

develia_reja013_0049_wybrane

budowa budynku wielorodzinnego - ul. mikołaja reja we wrocławiu

dodano: 10.02.2020

Inwestor: Develia S.A.

Termin realizacji:  2022

Zakres prac: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami na parterze, dwupoziomowym garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu.

budowa budynku wielorodzinnego - ul. drukarska we wrocławiu

dodano: 10.02.2020

Inwestor: OKRE Drukarska Sp. z o.o.

Termin realizacji:  2023

Zakres prac: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i parkingiem podziemnym

WOJ-C2

budowa zespołu szkolno-przedszkolnego - ul. asfaltowa 6 we wrocławiu

dodano: 10.02.2020

Inwestor: Gmina Wrocław działająca poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin realizacji:  2021-2023

Zakres prac: Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z blokiem sportowym, 8 oddziałowym przedszkolem, węzłem żywienia wraz z zagospodarowaniem terenu z zielenią, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami na działkę z ul. Asfaltowej

Widok

budowa budynków mieszkalnych „sady nad zieloną” WE WROCŁAWIU - BUDYNKi WIELORODZINNe

dodano: 10.02.2020

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji:  maj 2022

Zakres prac: Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi wraz z zagospodarowaniem ternu oraz infrastrukturą techniczną tj. chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i dla rowerów. Inwestycja zlokalizowana jest  w rejonie ul Blizanowickiej (Księże Wielkie) we Wrocławiu.

5f8000c7adbfc_o,size,933x0,q,70,h,05709e
Rozbudowa, przebudowa i remont wilii - ul. krzycka 29 we wrocławiu.

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław działająca poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin Realizacji: 2021 rok

Zakres prac: Kompleksowy remont, przebudowa i rozbudowa willi dla potrzeb nowych funkcji z dostosowaniem budynku i przyległego terenu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W tym: remont istniejącego garażu w zakresie niezbędnym do dalszej adaptacji przez Użytkownika,  zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, zakup i montaż wyposażenia obiektu oraz renowacja istniejących m
ebli w obiekcie. 

TREI Wizualizacja
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych - ul Bacciarellego we wrocławiu

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Trei Residential Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie

Termin Realizacji: 2022 rok

Zakres prac: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami wielostanowiskowymi i lokalami usługowymi w parterze wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu.

Miernicza 18

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mierniczej 18 we Wrocławiu

dodano: 29.02.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego

Termin Realizacji: 2019-2020 rok

Zakres prac:  Remont dachu, strychu, klatki schodowej, piwnic, elewacji. Uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach. Przebudowa struktury przestrzennej lokali mieszkalnych związanych z budową łazienek. Wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku. Remont i przebudowa instalacji elektrycznych. Remont i przebudowa  instalacji sanitarnych w tym zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana i wykonanie nowych pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przebudowę instalacji gazowej. Wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego. Wykonanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.