Aktualności

CAL Wizualizacja
Budowa - cal Centrum Aktywności lokalnej we wrocławiu ul. Suwalska

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin Realizacji: 2021 rok

Wartość kontraktu: około 4  mln złotych

Zakres prac: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej CAL Maślice przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

TREI Wizualizacja
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych we wrocławiu ul.
Bacciarellego

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Trei Residential Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie

Termin Realizacji: 2022 rok

Wartość kontraktu: około 50  mln złotych

Zakres prac: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami wielostanowiskowymi i lokalami usługowymi w parterze wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu.

AZS0

Budowa Inkubatora przedsiębiorczości e-sportu

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu

Termin Realizacji: 2020 rok 

Wartość kontraktu: około 10 mln złotych

Zakres prac: Budowa budynku usługowego (biurowego) – inkubatora e-sportu wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, poddziałania 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT-WrOF Schemat 1.3.2.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Prądzyńskiego 25

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. I. Prądzyńskiego 25

dodano: 23.05.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Termin Realizacji: 2020 rok

Wartość kontraktu: ponad 1,5 mln złotych

Zakres prac: Remont elewacji frontowej, dachu, piwnicy, klatki schodowej, stropu. Wykonanie wentylacji, nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych: adm, domofonowej, montaż instalacji AZART-SAT.

Kościuszki 175

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 175 we Wrocławiu

dodano: 15.03.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Termin Realizacji: 2020 rok

Wartość kontraktu: ponad 1,5 mln złotych

Zakres prac: Remont elewacji frontowej, klatki schodowej, dachu/poddasza, piwnicy, stropu poddasza, terenów zewnętrznych, nawierzchni bramy przejazdowej, opaski schodów zewnętrznych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach, nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych i gazu, nowych przyłączy sanitarnych: zimnej wody i kanalizacji. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wlz, adm, domofonowej, anteny zbiorczej AZART.

IMG_5230 (1)

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mierniczej 24 we Wrocławiu

dodano: 03.03.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego

Termin Realizacji: 2019-2020 rok 

Wartość kontraktu: ponad 3,5 mln złotych

Zakres prac: Remont dachu, strychu, klatki schodowej, piwnic, elewacji. Uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach. Przebudowa struktury przestrzennej lokali mieszkalnych związanych z budową łazienek. Wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku. Remont i przebudowa instalacji elektrycznych. Remont i przebudowa  instalacji sanitarnych w tym zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana i wykonanie nowych pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przebudowę instalacji gazowej. Wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego. Wykonanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Miernicza 18

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mierniczej 18 we Wrocławiu

dodano: 29.02.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego

Termin Realizacji: 2019-2020 rok

Wartość kontraktu: około 3,3 mln złotych

Zakres prac:  Remont dachu, strychu, klatki schodowej, piwnic, elewacji. Uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach. Przebudowa struktury przestrzennej lokali mieszkalnych związanych z budową łazienek. Wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku. Remont i przebudowa instalacji elektrycznych. Remont i przebudowa  instalacji sanitarnych w tym zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana i wykonanie nowych pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przebudowę instalacji gazowej. Wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego. Wykonanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

IMG_5572

remont i przebudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

dodano: 29.02.2020

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Termin realizacji: sierpień 2020 rok 

Wartość kontraktu: około 2,2 mln złotych

Zakres prac: Przebudowa i remont części budynku D, oddziału i poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami i Pracowni Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wyb. L. Pasteura 4 wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudową instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i medycznych.

IMG_4988

Adaptacja budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
przy ul. Ładnej 22 na potrzeby archiwum zakładowego

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Termin realizacji: grudzień 2020 roku

Wartość kontraktu: około 3 mln złotych

Zakres prac: Wymurowanie nowych ścianek działowych. Montaż stolarki drzwiowej, instalacji wentylacji, Co, instalacji elektrycznej, PPoż, Montaż szyn dla regałów przesuwnych, instalacji solarnej, Wykonanie nowych posadzek  oraz remont schodów.

Zespół budynków mieszkalnych „Cztery Pory Roku” we Wrocławiu - budynek wielorodzinny J15

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: styczeń 2021 roku

Wartość kontraktu: około 24,2 mln złotych

Zakres prac: Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego J15,  z wbudowanym garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem ternu oraz infrastrukturą techniczną we Wrocławiu.

Tbs OŁAWA przebudowa oraz i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków stajni i ujeżdżalni

dodano: 23.12.2020

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o.

Termin realizacji: 2020

Wartość kontraktu: około 6 mln zł

Zakres prac: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z instalacjami wewnętrznymi z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja 18 – etap III mieszkalny

Zespół budynków mieszkalnych „CZTERY PORY ROKU” WE WROCŁAWIU - BUDYNKi WIELORODZINNe J16, j17, j18

dodano: 10.02.2020

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji:  grudzień 2020

Wartość kontraktu: około 51,2 mln zł

Zakres prac: Realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych J16, J17, J18 z garażami podziemnymi wbudowanymi wraz z zagospodarowaniem ternu oraz infrastrukturą techniczną we Wrocławiu.

UBOCZE9

Budynki mieszkalne "akacjowy zakątek" we wrocławiu ul. ubocze

dodano: 22.11.2019

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: wrzesień 2020

Wartość kontraktu: ponad 16 mln zł

Zakres prac: Realizacja czterech trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody i oświetlenia zewnętrznego przy ul. Ubocze we Wrocławiu. 

Browary Wrocławskie

Budynki Mieszkalne Browary Wrocławskie – BP3 BP4

dodano: 29.02.2020

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2019 –  2020

Wartość kontraktu: ponad 34 mln zł

Zakres prac: Realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych BP3, BP4 z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Jedności Narodowej 196-220 we Wrocławiu obejmuje budynki BP1 i BP2. Inwestycja powstaje przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu. Browary Wrocławskie to multifunkcyjny kompleks urbanistyczny w sercu Wrocławia – wszystko, co potrzebne do wygodnego życia znajdziesz na miejscu. Projekt w duchu idei mix-used, co  oznacza, że znajdą się tu mieszkania, lokale handlowe, kulturalne i biurowe. Na terenie osiedla znajdować będzie się klub fitness, osiedlowy klub mieszkańca. Budynki posiadać będą łącznie 164 komfortowe mieszkania.