Aktualności

Widok

budowa budynków mieszkalnych „sady nad zieloną” WE WROCŁAWIU - BUDYNKi WIELORODZINNe

dodano: 10.02.2020

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji:  maj 2022

Wartość kontraktu: około 22 mln zł

Zakres prac: Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi wraz z zagospodarowaniem ternu oraz infrastrukturą techniczną tj. chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i dla rowerów. Inwestycja zlokalizowana jest  w rejonie ul Blizanowickiej (Księże Wielkie) we Wrocławiu.

5f8000c7adbfc_o,size,933x0,q,70,h,05709e
Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. krzyckiej 29 we wrocławiu.

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław działająca poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin Realizacji: 2021 rok

Wartość kontraktu: około 4  mln złotych

Zakres prac: Kompleksowy remont, przebudowa i rozbudowa willi dla potrzeb nowych funkcji z dostosowaniem budynku i przyległego terenu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W tym: remont istniejącego garażu w zakresie niezbędnym do dalszej adaptacji przez Użytkownika,  zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, zakup i montaż wyposażenia obiektu oraz renowacja istniejących m
ebli w obiekcie. 

CAL Wizualizacja
Budowa - cal Centrum Aktywności lokalnej we wrocławiu ul. Suwalska

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin Realizacji: 2021 rok

Wartość kontraktu: około 4  mln złotych

Zakres prac: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej CAL Maślice przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

TREI Wizualizacja
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych we wrocławiu ul.
Bacciarellego

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Trei Residential Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie

Termin Realizacji: 2022 rok

Wartość kontraktu: około 50  mln złotych

Zakres prac: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami wielostanowiskowymi i lokalami usługowymi w parterze wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu.

AZS0

Budowa Inkubatora przedsiębiorczości e-sportu

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu

Termin Realizacji: 2020 rok 

Wartość kontraktu: około 10 mln złotych

Zakres prac: Budowa budynku usługowego (biurowego) – inkubatora e-sportu wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, poddziałania 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT-WrOF Schemat 1.3.2.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Prądzyńskiego 25

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. I. Prądzyńskiego 25

dodano: 23.05.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Termin Realizacji: 2020 rok

Wartość kontraktu: ponad 1,5 mln złotych

Zakres prac: Remont elewacji frontowej, dachu, piwnicy, klatki schodowej, stropu. Wykonanie wentylacji, nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych: adm, domofonowej, montaż instalacji AZART-SAT.

Kościuszki 175

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 175 we Wrocławiu

dodano: 15.03.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Termin Realizacji: 2020 rok

Wartość kontraktu: ponad 1,5 mln złotych

Zakres prac: Remont elewacji frontowej, klatki schodowej, dachu/poddasza, piwnicy, stropu poddasza, terenów zewnętrznych, nawierzchni bramy przejazdowej, opaski schodów zewnętrznych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach, nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych i gazu, nowych przyłączy sanitarnych: zimnej wody i kanalizacji. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wlz, adm, domofonowej, anteny zbiorczej AZART.

IMG_5230 (1)

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mierniczej 24 we Wrocławiu

dodano: 03.03.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego

Termin Realizacji: 2019-2020 rok 

Wartość kontraktu: ponad 3,5 mln złotych

Zakres prac: Remont dachu, strychu, klatki schodowej, piwnic, elewacji. Uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach. Przebudowa struktury przestrzennej lokali mieszkalnych związanych z budową łazienek. Wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku. Remont i przebudowa instalacji elektrycznych. Remont i przebudowa  instalacji sanitarnych w tym zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana i wykonanie nowych pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przebudowę instalacji gazowej. Wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego. Wykonanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Miernicza 18

Remont i przebudowa budynku przy ul. Mierniczej 18 we Wrocławiu

dodano: 29.02.2020

Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego

Termin Realizacji: 2019-2020 rok

Wartość kontraktu: około 3,3 mln złotych

Zakres prac:  Remont dachu, strychu, klatki schodowej, piwnic, elewacji. Uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach. Przebudowa struktury przestrzennej lokali mieszkalnych związanych z budową łazienek. Wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku. Remont i przebudowa instalacji elektrycznych. Remont i przebudowa  instalacji sanitarnych w tym zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana i wykonanie nowych pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przebudowę instalacji gazowej. Wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego. Wykonanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

IMG_5572

remont i przebudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

dodano: 29.02.2020

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Termin realizacji: sierpień 2020 rok 

Wartość kontraktu: około 2,2 mln złotych

Zakres prac: Przebudowa i remont części budynku D, oddziału i poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami i Pracowni Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wyb. L. Pasteura 4 wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudową instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i medycznych.

IMG_4988

Adaptacja budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
przy ul. Ładnej 22 na potrzeby archiwum zakładowego

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Termin realizacji: grudzień 2020 roku

Wartość kontraktu: około 3 mln złotych

Zakres prac: Wymurowanie nowych ścianek działowych. Montaż stolarki drzwiowej, instalacji wentylacji, Co, instalacji elektrycznej, PPoż, Montaż szyn dla regałów przesuwnych, instalacji solarnej, Wykonanie nowych posadzek  oraz remont schodów.
fotofEiL_AWM_-57-jagodno

Zespół budynków mieszkalnych „Cztery Pory Roku” we Wrocławiu - budynek wielorodzinny J15

dodano: 10.02.2020

Zamawiający: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: styczeń 2021 roku

Wartość kontraktu: około 24,2 mln złotych

Zakres prac: Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego J15,  z wbudowanym garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem ternu oraz infrastrukturą techniczną we Wrocławiu.

Tbs OŁAWA przebudowa oraz i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków stajni i ujeżdżalni

dodano: 23.12.2020

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o.

Termin realizacji: 2020

Wartość kontraktu: około 6 mln zł

Zakres prac: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków ujeżdżalni i stajni wraz z instalacjami wewnętrznymi z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 3 Maja 18 – etap III mieszkalny

fotofEiL_AWM_-59

Zespół budynków mieszkalnych „CZTERY PORY ROKU” WE WROCŁAWIU - BUDYNKi WIELORODZINNe J16, j17, j18

dodano: 10.02.2020

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji:  grudzień 2020

Wartość kontraktu: około 51,2 mln zł

Zakres prac: Realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych J16, J17, J18 z garażami podziemnymi wbudowanymi wraz z zagospodarowaniem ternu oraz infrastrukturą techniczną we Wrocławiu.

fotofEiL_AWM-10

Budynki mieszkalne "akacjowy zakątek" we wrocławiu ul. ubocze

dodano: 22.11.2019

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: wrzesień 2020

Wartość kontraktu: ponad 16 mln zł

Zakres prac: Realizacja czterech trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody i oświetlenia zewnętrznego przy ul. Ubocze we Wrocławiu. 

fotofEiL_AWM-27

Budynki Mieszkalne Browary Wrocławskie – BP3 BP4

dodano: 29.02.2020

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2019 –  2020

Wartość kontraktu: ponad 34 mln zł

Zakres prac: Realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych BP3, BP4 z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Jedności Narodowej 196-220 we Wrocławiu obejmuje budynki BP1 i BP2. Inwestycja powstaje przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu. Browary Wrocławskie to multifunkcyjny kompleks urbanistyczny w sercu Wrocławia – wszystko, co potrzebne do wygodnego życia znajdziesz na miejscu. Projekt w duchu idei mix-used, co  oznacza, że znajdą się tu mieszkania, lokale handlowe, kulturalne i biurowe. Na terenie osiedla znajdować będzie się klub fitness, osiedlowy klub mieszkańca. Budynki posiadać będą łącznie 164 komfortowe mieszkania.