Ekspertyzy i opinie budowlane

Realizujemy szerokie spektrum usług zakresie technologii robót  budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego:

  • opinie techniczne
  • ekspertyzy budowlane
  • ekspertyzy i opinie przed sądowe
  • orzeczenia ,raporty i analizy prawno-budowlane
  • oceny stanu technicznego wszelkich budynków projektów obiektów budowlanych
  • oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych
  • badanie, awarie, uszkodzeń budynków i budowli
  • kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
  • wycena robót budowlanych
  • kosztorysy budowlane