Zarząd

Zarząd AWM Budownictwo prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Prezes Mariusz Maruszak

Mariusz Maruszak

Prezes Zarządu

E-mail : mariusz.maruszak@awmbudownictwo.pl

Krzysztof Fiurst

Prokurent

E-mail: krzysztof.fiurst@awmbudownictwo.pl

Prokurent Krzysztof Fiurst