Projekty zrealizowane

Hala produkcyjna w Szymanowie

Zamawiający: Firma Produkcyjno – Usługowa Mieczysław Kruszelnicki

Termin realizacji: 2017 – 2018

Zakres prac: Przebudowa wraz z rozbudową budynku magazynowego o dodatkowe zaplecze biurowo – socjalne.

Budynek biurowo-usługowy „Clubhouse” we Wrocławiu

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2016 – 2017

Wartość kontraktu: ponad 7 mln zł

Zakres prac: Budowa budynku usługowego oraz zagospodarowanie terenu obejmujące chodniki, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i rowerów, plac z miejscem na gromadzenie odpadów, małą architekturę i oświetlenie terenu. Clubhouse to nowoczesny biurowiec położony na Krzykach w prestiżowym sąsiedztwie apartamentów „Ogrody Hallera”. Obiekt wyróżniać się będzie reprezentacyjną architekturą z zastosowaniem nowoczesnej technologii, przy jednoczesnym efektywnym i ekonomicznym wykorzystaniu powierzchni. Zróżnicowana powierzchnia lokali usługowych (od 150 m2 do 375 m2) pozwala na szereg możliwości ich zagospodarowania min. jako sklepy, restauracje, drobne usługi a także gabinety lekarskie czy biura. Budynek trzykondygnacyjny. Na parterze zaprojektowano 2 lokale usługowe dostępne z poz. terenu oraz dodatkowo z klatki schodowej, natomiast na 1 i 2 piętrze zaprojektowano lokale usługowe dostępne z klatki schodowej. Parter budynku przeznaczony jest dla 60 osób, natomiast 1 i 2 piętro dla 50 osób na każdej kondygnacji. Projekt Ogrodów Hallera, którego biurowiec jest częścią, zyskał tytuł Najlepszej Inwestycji w Polsce wg. PZFD.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Księżno” we Wrocławiu- etap I, bud. P1-P4

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2016 – 2017

Wartość kontraktu: ponad 30 mln zł

Zakres prac: Kompleksowa realizacja inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną „Księżno – faza I” obejmuje budynki P1, P2, P3, P4. Inwestycja powstaje przy ul. Opolskiej we Wrocławiu. Zamysłem inwestora jest stworzenie nowoczesnego osiedla dobrze skomunikowanego z Centrum. Na terenie osiedla znajdować będzie się klub fitness, osiedlowy klub mieszkańca a także plac rekreacyjny do gry w piłkę. Budynki P1 – P4 posiadać będą łącznie 172 komfortowe mieszkania 2, 3 oraz 4 – pokojowe.

Hala produkcyjno – magazynowa wraz z budynkiem socjalnym w Psarach

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Lechpol” Lech Modzelewski

Termin realizacji: 2017

Wartość kontraktu: ponad 2 mln zł

Zakres prac: Dokończenie realizacji hali produkcyjno – magazynowej wraz z budynkiem biurowo socjalnym w Psarach. Część produkcyjno – magazynową zaprojektowano jako jednonawową halę, wewnątrz której wydzielono część produkcyjno – magazynową oraz pomieszczenie pomiarowe. W sąsiedztwie znajduje się część biurowo – socjalna, zaprojektowana na rzucie prostokąta. Część socjalno –biurowa dwukondygnacyjna (niepodpiwniczona), o powierzchni użytkowej 261,16 m2. Powierzchnia użytkowa hali wynosi 556,51 m2.

Budowa budynku usługowego we Wrocławiu

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”

Termin realizacji: 2016 – 2017

Zakres prac: Przedmiotem realizacji jest budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami sieci ciepłowniczej (z wyłączeniem wykonania węzła cieplnego) i kanalizacji deszczowej, we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 52.

Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski

Termin realizacji: 2015

Wartość kontraktu: ponad 3,5 mln zł

Zakres prac: Kompostownia – Rozbudowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające degradacji, w tym budowa stawu odciekowego, tuneli kompostowych, płyty kompostowania, sieci ociekowej, sieci zraszającej pryzmy, kanalizacji deszczowej czystej.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach osiedla „Ogrody Hallera” budynki C1, C2, C3 we Wrocławiu.

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja  Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2014 – 2015

Wartość kontraktu: ponad 20 mln zł

Zakres prac:  Zakres prac obejmował kompleksową realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ogrody Hallera IV etap” – Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi C1 i C3 oraz garażami w parterze w budynku C2 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  przy ul. Gen. Józefa Hallera we Wrocławiu. Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej w budynkach C1 oraz C3. We wszystkich budynkach znajduje się łącznie 129 mieszkań. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 2977,5 m2. W budynkach znajduje się 78 miejsc postojowych. Lokalizacja inwestycji dogodna dla osób ceniących sobie zdrowy tryb życia, ponieważ w najbliższym otoczeniu osiedla znajduje się wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach osiedla „Ogrody Hallera” budynki B3, B4, C4, C5, C6 we Wrocławiu

Inwestor: Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k.

Termin realizacji: 2015 – 2017

Wartość kontraktu: ponad 20 mln zł

Zakres prac: Zakres prac obejmował kompleksową realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ogrody Hallera FAZA III ETAP 2, FAZA IV ETAP 2 I 3” – Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi B3, B4, C4, C5, C6 z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy al. Gen. Józefa Hallera we Wrocławiu. W pięciu budynkach znajduje się łącznie 78 mieszkań.

Urząd Marszałkowski

Zamawiający: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Termin realizacji: 2016

Zakres prac: Remont strefy wejściowej w zakresie schodów zewnętrznych przy wejściu głównym.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Blue Park” we Wrocławiu przy ul. Maślickiej – etap I, etap II

Inwestor: Midas Group sp. z o.o.

Termin realizacji: 2015 – 2017

Wartość kontraktu: ponad 11 mln

Zakres prac: Kompleksowa realizacja inwestycji  „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu”. Budynek trzykondygnacyjny usługowo – mieszkalny z antresolami w poddaszu, o powierzchni całkowitej 5901,27 m2. Obiekt został podzielony na 4 segmenty. Na powierzchni kondygnacji parteru segmentu A i B znajduje się 11 lokali usługowych, a na kolejnych kondygnacjach znajdują się 24 lokale mieszkalne, w segmencie C i D jest 27 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni od 29,79 m2 do 88,45 m2. Zespół budynków wyposażony jest w dwa wydzielone kompleksy parkingowe. Dodatkowo obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Usytuowanie budynków pozwala na zapewnienie dobrego oświetlenia wszystkich pomieszczeń wewnątrz obiektu, a liczne tereny zielone wokół inwestycji zwiększają jej atrakcyjność.

Budowa Konstrukcji Wsporczej Ekspozycji Elementów Fasad dla „NEWFOUNDLAND” oraz drogi wewnętrznej

Inwestor: Grupa Schneider Systemy Budowlane sp. z o.o.

Termin realizacji: 2016

Wartość kontraktu:  ponad 1 mln zł

Zakres prac: Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z nadzorem autorskim oraz budowa konstrukcji wsporczej ekspozycji elementów fasad dla „Newfoundland” i wykonanie drogi wewnętrznej 870 m2, na terenie zakładu – Grupa  Schneider – Systemy budowlane Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Rozbudowa budynku socjalno – biurowego w Bielawie

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski

Termin realizacji: 2015 – 2016

Zakres prac: Rozbudowa budynku socjalno – biurowego wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją.