Biuro Zarządu:

AWM Budownictwo S.A.
ul. Legnicka 46A
53-674 Wrocław

tel: 600 920 033
e-mail: biuro@awmbudownictwo.pl

Księgowość:

Dorota Fit – Główna Księgowa
email: dorota.fit@awmbudownictwo.pl
tel: 607 779 051

Lucyna Stankiewicz – Młodsza Księgowa 
email: księgowosc@awmbudownictwo.pl
tel: 607 779 051

 

Adres Rejestrowy:

ul. Legnicka 46A
53-674 Wrocław

NIP: 899 27 54 337
REGON: 022425946
KRS: 0000519660

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 zł, opłacony w wysokości 500 000,00 zł