Zarząd

Zarząd AWM Budownictwo prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Zarząd Spółki reprezentowany jest przez:

  • Mariusz Maruszak – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Fiurst – Prokurent